Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө нь худалдан авахаар төлөвлөгдөж буй бараа болон зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааны аргачлал; төлөвлөж буй гэрээний дүн; төлөвлөж буй цаг  хугацааг харуулна.

Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах  холбоос дээр дарж  үзнэ үү

2019 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөөг эндээс  үзнэ үү.