Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө нь худалдан авахаар төлөвлөгдөж буй бараа болон зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааны аргачлал; төлөвлөж буй гэрээний дүн; төлөвлөж буй цаг  хугацааг харуулна.

 Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү