Сав газрын зөвлөл

Сав газрын зөвлөл

Сав газрын зєвлєлийн зорилго юу вэ?

Усны тухай хуульд заасан усны нөөцийн үр дүнтэй, тогтвортой ашиглалт, менежментийн ач холбогдлыг Монгол улсын Засгийн газар тэргүүлэх чиглэл болгож, Монгол улсын усны хагалбарт тулгуурлан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 29 голын сав газрыг баталсан билээ. Эдгээр сав газруудын усны нөөцийн тогтвортой ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийг сав газрын хэмжээнд байгаа бүх оролцогч талууд зохицуулах ёстой. Тиймээс Усны тухай хуулийн 19-р зүйлд орон нутгийн иргэдийг усны асуудалд татан оролцуулах зорилгоор Сав газрын зөвлөл (RBC) байгуулагдсан.

МИНИС төсөл Умард говийн гүвээт халхын дундад тал, Алтайн өвөр говийн болон Галба өөш долоодын говийн сав газрын Сав газрын зөвлөлүүдийг байгуулах, тэдгээрийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахад хамтран  дэмжин ажиллаж байна.  

Сав газрын зөвлөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар авна уу.

Сав газрын зөвлөлийн нэрс 
ТайланХолбоо барих  Фасебүүк хуудас 
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын Сав газрын зөвлөл
2016-2018 оны  үйл ажиллагааны тайлан 
Сав газрын зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргатай холбогдох:  umard_zovlol@gmail.com 
Facebook page,
Алтайн өвөр говийн Сав газрын зөвлөл
 2016-2018 оны Үйл ажиллагааны тайлан 
Сав газрын зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргатай холбогдох: enkhtuya@gobiwater.mn 
Facebook page  
Галба өөш долоодын говийн сав газрын Сав газрын зөвлөл
2016-2018 оны Үйл ажиллагааны тайлан 
 Сав газрын зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргатай холбогдох: galbazuvlul@gmail.com 
Facebook Page


ХОЛБОГДОХ ГАРЫН АВЛАГУУД:  

Умард говийн гүвээт халхын дундад талын  Сав газрын зөвлөлийн танилцуулга  1 
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын  Сав газрын зөвлөлийн танилцуулга  2 
Эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүс 
Энгийн хамгаалалтын бүс
Уух усны хэмжээ 
Ус хангамжийн эрүүл ахуйн бүс 
Ус дутагдахад яах вэ 1 
Ус  дутагдахад яах вэ 2 
Ус ашиглагчдад олгох зөвшөөрөл 1 
Ус ашиглагчдад олгох зөвшөөрөлд  2 
Ариун цэврийн байгууламж ба эрүүл ахуй 1
Ариун цэврийн байгууламж ба эрүүл ахуй  2
Байгаль орчны менежментийн тухай жилийн төлөвлөгөө 1 
Байгаль орчны менежментийн тухай жилийн төлөвлөгөө 2
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам 1 
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг  бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам 2 
Мод тарьж ургуулах талаар  1 
Мод тарьж ургуулах талаар 2 
Худаг гаргах, цооног өрөмдөх зөвшөөрөл хэрхэн авах вэ? 
Ус БИ цэвэр саванд байх эрхтэй 
Хэрхэн усны саваа  цэвэрлэх вэ? 

Онцгой хамгаалалтын бүс 
Онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс 


Алтайн өвөр говийн сав газрын зөвлөлийн холбогдох гарын авлагууд:  

Зөвлөлийн гишүүд 
Зөвлөлийн хурал 
Зөвлөлийн журам 
Зөвлөлийн танилцуулга 
Зөвлөлийн хурлын урилга 5 

Сав газрын зөвлөл